Close

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Parfümerie Douglas GmbH
Hans-Günther-Sohl-Str. 7-11
40235 Düsseldorf

Jednatelé: Isabelle Parize, Dirk-Michael Rauch, Claudia Reinery, Jan-Dieter Schaap
Obvodní soud v Düsseldorfu HRB 79122
DIČ: CZ 6835 11 668

E-mail:

service@douglas.cz

Telefonický kontakt:
v případě dotazů volejte z českého účastnického čísla na telefonní číslo: 00420 (0) 2 28880712 (Za cenu volání na běžnou pevnou linku dle tarifu Vašeho telefonního operátora)

Faxové zprávy očekáváme z české pevné linky na číslo: 00420 (0) 2 28880713 (výše tarifu závisí na příslušné zemi / telefonním operátorovi)

Odpovědnost za obsah stránek:

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy přebírat jakoukoliv odpovědnost. Za obsah stránek, na něž odkazy vedou,  je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Stránky, na něž se odkazuje, byly při vytvoření odkazu podrobeny kontrole, zda na nich nedochází k případnému porušení práva. V okamžiku kontroly nebyly zjištěny žádné protiprávní obsahy. Provádění nepřetržité obsahové kontroly stránek, na něž se odkazuje, nicméně není bez konkrétního podkladu poukazujícího na porušení práva v našich silách. V případě zjištění porušení práva tyto odkazy neprodleně odstraníme.