Close

Dane firmy

Dane firmy

Parfuemerie Douglas GmbH
Dział internetowy
Kabeler Straße 4
58099 Hagen
Niemcy

Członkowie zarządu: Manfred Kroneder, Hinrich Tode, Dieter Vennewald, Jochen Halfmann
Spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Hagen (Niemcy) pod numerem HRB 2626
NIP: 5263036771
Kapitał zakładowy: 112.426.000 euro
Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 6 umowy państwowej o usługach medialnych: Jan Dieter Schaap

Kontakt email:

info@douglas.pl

Kontakt telefoniczny:

(0) 801 - 702 009 (opłata za połączenie jest zgodna ze stawką operatora)

Powrót do góry

Zakres odpowiedzialności:

Nasza oferta zawiera odesłania do należących do osób trzecich zewnętrznych stron internetowych, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego też nie przyjmujemy odpowiedzialności za te nie pochodzące od nas treści. Za treści stron, do których odsyłamy, odpowiada zawsze usługodawca lub osoba zarządzająca tymi stronami. Strony, do których odsyłamy, zostały w chwili, w której zamieszczaliśmy odesłanie, zbadane z punktu widzenia ewentualnych naruszeń prawa. W chwili tej nie były na nich widoczne treści sprzeczne z prawem. Prowadzenie stałej kontroli treści stron, do których odsyłamy, mimo braku konkretnych danych uzasadniających istnienie naruszenia prawa, wykraczałoby natomiast poza to, czego można rozsądnie od nas oczekiwać. W razie gdyby na takiej stronie ujawniły się naruszenia prawa, niezwłocznie usuniemy odesłania do danej strony.

Powrót do góry

Seite drucken